Paslaugos

PANEVĖŽIO RAJONO ĖRIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINOS

(Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimas Nr. T-114,
Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-72)

Ėriškių kultūros centro salės nuoma – 50 eur / dienai

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Kaina

1.

Renginių bilietų kainos:

1.1.

Linų muziejaus lankymas be programos:

vnt.

1.1.1.

vaikams iki 18 metų

0,60 Eur

1.1.2.

suaugusiesiems

1,00 Eur

1.2.

Linų muziejaus lankymas su edukacine programa

vnt.

1,45 Eur

1.3.

Upytės Tradicinių amatų centro lankymas su edukacine programa:

vnt.

1.3.1.

edukacinė programa su praktiniu užsiėmimu

2,90 Eur

1.3.2.

edukacinė programa

1,45 Eur

1.4.

Diskoteka, šokių vakaras:

vnt.

1.4.1.

vaikams ir jaunimui

1,00 Eur

1.4.2.

vaikams ir jaunimui su programa

1,45 Eur

1.4.3.

suaugusiesiems su programa

1,45 Eur