Finansinių ataskaitų rinkiniai

Didžioji knyga 2023 m. I ketv., II ketv.

Aiškinamasis raštas 2023 m. I ketv., II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2023 m. I ketv., II ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2023 m. I ketv., II ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2023 m. I ketv., II ketv.