Finansinių ataskaitų rinkiniai

Didžioji knyga 2023 m. I ketv., II ketv., III ketv., metinis.

Aiškinamasis raštas 2023 m. I ketv., II ketv., III ketv., metinis.

Veiklos rezultatų ataskaita 2023 m. I ketv., II ketv., III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2023 m. I ketv., II ketv., III ketv., metinė.

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2023 m. I ketv., II ketv., III ketv.

Didžioji knyga 2022 m. I ketv., II ketv., III ketv., IV ketv.

Aiškinamasis raštas 2022 m. I ketv., II ketv., III ketv., metinis

Veiklos rezultatų ataskaita 2022 m. I ketv., II ketv., III ketv., IV ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2022 m. I ketv., II ketv., III ketv., IV ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2022 m. I ketv., II ketv., III ketv., IV ketv.

Didžioji knyga 2021 m. I ketv., II ketv., III ketv., IV ketv.

Aiškinamasis raštas 2021 m. I ketv., II ketv., III ketv., metinis

Veiklos rezultatų ataskaita 2021 m. I ketv., II ketv., III ketv., IV ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2021 m. I ketv., II ketv., III ketv., IV ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2021 m. I ketv., II ketv., III ketv., IV ketv.

Didžioji knyga 2020 m. I ketv., II ketv., III ketv., IV ketv.

Aiškinamasis raštas 2020 m. I ketv., II ketv., III ketv., metinis

Veiklos rezultatų ataskaita 2020 m. I ketv., II ketv., III ketv., IV ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2020 m. I ketv., II ketv., III ketv., IV ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2020 m. I ketv., II ketv., III ketv., IV ketv.