Korupcijos prevencija

 

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys korupcijos prevenciją:
1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
2. Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa

Viešo / anoniminio informavimo galimybės apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Apie Panevėžio rajono Ėriškių kultūros centre, padaliniuose pastebėtus galimus korupcijos atvejus piliečiai gali pranešti:

1. Ėriškių kultūros centro direktorei J. Gusevaitei-Grižei el. paštu: eriskiukc@gmail.com ir (ar) telefonu (8 45) 555 736.
2. Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) el. paštu pranesk@stt.lt ir/ar „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 26 63 333. Taip pat palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „Praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“.

Dėkojame už pateiktą informaciją.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Ėriškių kultūros centro 2019-2020 metų Korupcijos prevencijos programa.
Ėriškių kultūros centro 2019-2020 metų Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo planas.